Tıbbi Atıkların Toplanması

Şirketimiz tıbbi atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, nihai bertaraf alanına taşınarak yakılması veya düzenli depolanması süreçlerinde uyulacak teknik ve idari esaslar ile bu esaslara göre yapılacak işlerin kimler tarafından ve nasıl yapılacağı ile ilgili kuralları kapsayan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile 20.05.1993 tarih ve 21586 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikler çerçevesinde yapmaktadır.
Tıbbi atıkları, idari mercilerin tayin ettiği atık merkezlerine, sağlıklı koşullarda taşıyarak çevre sağlığına katkıda buluyoruz.

Ayrıca büyük ve küçük ölçekli her türlü tıbbi atık berteraf sistemlerini projelendirip, uygulamasını taahüt etmektedir.

Başta Hepatit B ve bir çok tehlikeli virüsler taşıyan klinik atıklar; sağlık personeline, halk sağlığına ve çevreye verecekleri zararın önlenmesi için diğer atıklardan ayrı bir işleme tabi tutulmalı, özel bir şekilde toplanmalı, taşınmalı ve bertaraf edilmelidir.