Katı Atıkların Toplanması

Kent Temizlik 'in ana faaliyet konusu; "Katı Atık Yönetimi" dir. Yerel yönetimlerin çevre temizliğine ayırdığı bütçenin %80'i katı atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve imhasına harcanmaktadır.
Firmamız geliştirdiği yeni projelerle, hem 'sürekli temiz kent' hedefine hizmet etmekte, hem de çevre temizliğinin yerel yönetim bütçeleri içindeki payını düşürerek kent bütçesine katkı sağlamaktadır.

Temiz bir şehir için 7 gün 24 saat görev başındayız ...

Kullanılmış ambalajların ve değerlendirilebilir atıkların genel çöpten ayrı ve temiz olarak toplanması yöntemi geri kazanım sürecinin ilk aşamasıdır. Bu atıkların cinslerine göre de ayrılmaları gerekmektedir.Türkiye'de çöp miktarının yaklaşık % 15-20' sini geri kazanılabilir nitelikli atıklar oluşturmaktadır.