Misyonumuz

İnsan mutluluğu ve müşteri memnuniyeti gibi değerlere önem veren Kent Katı Atık kendisine emanet edilen çevrenin temizlenmesi ve korunması için bütün imkanları ile hizmet etmeyi kendisine görev edinmiştir. Çevre ve insan odaklı çalışma anlayışımız, kalite ve teknoloji odaklı hizmet anlayışımız ile uluslararası standartlara ve kurumsal prensiplere uygun olarak müşterilerimize uygun hizmet ve ürünler sunmaktır.”

Bu misyonu gerçekleştirebilmek için stratejilerimiz:

1- Çalışmalarını yürütürken bölgesel ve müşteri bazında istatistiklerin tutulduğu ölçülebilen, verimli, etkin ve sürekli gelişen bir “Kurumsal Hafıza” oluşturup, bu sistemden azami ölçüde istifade etmektir.
2- Gerçekleştirdiğimiz her faaliyeti toplam kalite mantığı ile yürütmenin yanı sıra, her adımı geliştirmeye yönelik olarak araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektir.
3- Uluslararası bir grup olmanın gereğiyle, uluslararası rekabet koşullarını, teknolojileri, standartları ve çevre konusundaki müzakere ve antlaşmaları takip etmek ve gereğinde uygulama planı çerçevesinde bu alanlardaki değişimlere yönelik olarak çalışmalar yürütmektir.
4- Kültürel farklılıklara saygı duyup adapte olurken milli kültürümüzü ve milletimizin öz değerlerini de kaybetmemektir. 
5- Katı atık yönetimi konusunda kişilerin ve kurumların sorumlulukları hakkında toplumu bilinçlendirmeye yönelik olarak eğitim ve sosyal faaliyet çalışmalarına destek vermek; hatta birebir gerçekleştirmektir.
6- Çalışanlarının bilgi ve becerini arttırmaya yönelik olarak her türlü mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olup, nitelikli işgücünü bünyesinde bulundurmak ve önce insan mantığı ile gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almaktır.