EYS Politikası

KENT TEMİZLİK
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Hizmet sektöründe, Katı Atık Toplama ve Kent Temizliği konularında bilinirliğimizi arttırmayı,
Müşteri şartlarını en uygun kalitede ve en uygun zamanda karşılamayı,
Hizmet kalitesini geliştirmek için personele sürekli eğitim vermeyi,
Entegre Yönetim Sistemimizin etkinliğini sağlayarak sürekli iyileştirmeyi,Yasal şartlar ve standart şartlarını sağlamayı,
Uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi,
Çalışanlarımızın iş güvenliği bilincini arttırarak iş kazalarını önlemeyi,
Faaliyetlerimiz kapsamında çevreye verilebilecek zararı en aza indirmeyi
taahhüt ediyoruz.

Genel Müdür
01.11.2017