Tehlikeli Atıkların Toplanması

Teknolojik gelişmeler, üretim artışı ve üretim sürecindeki ilerleme ve değişiklikler, kullanılan enerji kaynakları ve kimyasal madde kullanımında artışlar, tehlikeli atık miktarında önemli bir yükselişe yol açmaktadır.
Sayıları her geçen gün artmakta olan kimyasal maddeler veterinerlik, tıp ve tarım ilaçlarının ve gıda maddelerinin içerisinde, kozmetik ve temizlik maddesi kapsamında olmak üzere pekçok yerde kullanılmaktadır.

Her sekiz saatte bir yeni bir kimyasal tanıtılmakta, ticari hayata her yıl ortalama 1000 yeni kimyasal girmektedir. Bilinen yedi milyon civarında kimyasal maddenin 80.000 kadarı günlük yaşamda kullanılmaktadır

Kent Temizlik; Tehlikeli atık konteynerleri içerisinde veya dökme olarak depolanan atıkları bertaraf tesisine ulaştırarak bertarafınıs sağlamaktadır.